ЕДИН ПРОДУКТ НА РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ЗЕНИЦА - НДА"
english
за изданието
архив
конкурс
форум
ювелир
за партьори
за контакти

Първият рекламен каталог за бижутерия
в България се издава от 2003 г.
в периодичност 4 броя в годината
и има за идея да обедини усилията на дизайнери, производители и търговци за създаване на връзки, контакти и
нови възможности за по-ползотворна
изява, като следи модните тенденции и динамиката на пазара.
На страниците му се представят
фирми - производители и търговци
на златна и сребърна бижутерия, скъпоценни и полускъпоценни камъни, часовници, машини, консумативи, материали и технологии.

РИК "ЗЕНИЦА-НДА" разполага с
постоянно обогатяваща се база данни и доставя безплатно каталога на
всички бижутерийни фирми в страната. "ЮВЕЛИР" се разпространява също
и на международни изложения
и други форуми на ювелирното
изкуство, като:
Mineralientage - Мюнхен, Германия;
Hodiny & Klenoty - Прага, Чехия;
GeMin - Атина, Гърция;
Ювелирно изложение в Истанбул, Турция; Ювелир - Москва, Русия;
Ювелирно изложение - Сингапур;
Ювелирен Салон - Одеса, Украйна; Сибювелир - Новосибирск, Русия;
Юбинале - Краков, Полша;
Ювелир Експо - Пловдив и други. Изданията ни се изпращат редовно и на редица фирми в Германия, Чехия, Гърция, Турция, Македония, Русия, Украйна, Полша, Испания и др.

"ЮВЕЛИР" е защитена търговска марка на РИК "ЗЕНИЦА - НДА" със рег. № 52509 на Патентното ведомство на Република България в бижутерийната реклама и всички проекти, използвани в изданията са със запазени авторски и издателски права.
Рекламен бизнес-каталог "Ювелир" чрез Българския национален ISSN-център участва в Международната автоматизирана система за данни от периодични издания /ISDS/ към Международния ISSN-център в Париж
Copyright © Ювелир™ All rights reserved.