ЕДИН ПРОДУКТ НА РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ЗЕНИЦА - НДА"
english
за изданието
архив
конкурс
форум
ювелир
за партьори
за контакти

За фирмите, утвърждаващи с постоянното си присъствие престижа на каталог "ЮВЕЛИР", РИК "ЗЕНИЦА - НДА" предоставя преференциални условия за участието им с рекламни страници.
При сключване на годишен договор /участие в четирите броя/:
15% отстъпка от общата сума, придружена с безплатно заснемане /до 10 модела за един брой/ и изготвяне на художествен проект на страница;
10% отстъпка при заявяване на повече от една страница в един брой
При сключване на договор за участие в два броя:
Безплатно заснемане /до 5 модела за един брой/ и изготвяне на художествен проект на страница или 15% отстъпка от цената при подаване на готови проекти и материали.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ПРИ ДОГОВОРИ С ОТСТЪПКИ
При годишен договор: От общата сума за четирите броя се привеждат за
I-во издание - 35%; II-ро издание - 30%; III-то издание - 20%; IV-то издание - 15%
При договор за два броя:
I-во издание - 65%; II-ро издание - 35% от общата сума на договора.

БИЗНЕС-КАТАЛОГ "ЮВЕЛИР" през 2010
КРАЙНИ СРОКОВЕ, ДО КОИТО СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВКИ И МАТЕРИАЛИ:

бр.XXVI / 1 / 2010 - до 30 януари 2010 г. - излиза от печат февруари 2010 г.
бр.XXVII / 2 / 2010 - до 30 март 2010 г. - излиза от печат април 2010 г.

бр.XXVIII / 3 / 2010 - до 20 юни 2010 г. - излиза от печат юли 2010 г.
бр.XXIX / 4 / 2010 - до 20 октомври 2010 г. - излиза от печат ноември 2010 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВХОДНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГОТОВИ СТРАНИЦИ
Входни формати: Quark XPress 4, Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop CS, InDesign
Размери на страницата: 21.5 / 30 cm,
300 pdi, CMYK
Шрифтовете, използвани в проектите, да бъдат записани два пъти - конвертирани в криви и неконвертирани, а в PSD-формата всеки елемент да е на отделен слой.
ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ МАТЕРИАЛИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

За неточна и подвеждаща информация, подадена от фирмите-рекламодатели,
както и за неуточнени авторски права върху дизайна на моделите
РИК "ЗЕНИЦА - НДА" не носи отговорност.

 
Copyright © Ювелир™ All rights reserved.